ادبی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ علمی

جستجو درعناوین

 

تاكی

تا کی برای دیدن رویت دعا کنم؟

تا کی دو دست خویش به سوی خدا کنم؟در پیشگاه قدس تو از خاک کمترم

بگذار خاک پای تو را توتیا کنمامّید زندگانی من ، مهدی عزیز!

من آمدم به درگه تو التجا کنمبا این زبان الکن و این طبع نارسا

هر جا روم برای ظهورت دعا کنمجبریل مفتخر به گدایی کوی توست

لایق نیَم گدای تو خود را صدا کنمبا نامه ای سیاه به درگاهت آمدم

شاید تو را ز آمدن خود رضا کنم
 
 


ddddd12.mihanblog.com