تبلیغات
به ddddd12 خوش آمدید - پل بهتر است یا دیوار

ادبی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ علمی

جستجو درعناوین

 

پل بهتر است یا دیوار

 کار من پل ساختن ودیوار خراب کردن است

 

اگر زلزله آمد ودیوار خراب شد به زیر پل های من بروید

 

فقط مواظب باشید فرزندانتان در زیر پل معتاد نشوند

 

و اگر سیل آمد شما را نبرد

 

با تشکر  ر. ج.


ddddd12.mihanblog.com