ادبی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ علمی

جستجو درعناوین

 

ویروسی نشوید

ویروسی نشوید

ویژه حرفه ای ها

الف – ویندوز جداگانه ای نصب كنید

ب – تمام برنامه هایی را كه نیاز دارید نصب كنید

ج – تمام برنامه های نصب شده را اجرا و

 با فایل مربوط ارتباط سازی نمایید

د – نرم افزارTime Freeze را نصب كنید

ه – درقسمت folders protection تمام درایوها را

جز یك درایو اضافه كنید

و – نام درایو اضافه نشده را برای ذخیره

فایلهایتان به خاطر بسپارید

ز – اكنون می توانید  Time Freeze را فعال كنید


ddddd12.mihanblog.com