به ddddd12 خوش آمدید ادبی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ علمی http://www.dddd12.ir 2018-05-22T19:14:31+01:00 text/html 2018-04-24T03:39:29+01:00 www.dddd12.ir نابودی اسراییل http://www.dddd12.ir/post/389 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7156399030"> <a href="http://www.namasha.com/v/5mp8nByT" title="نابودی اسراییل" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7156399030-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">01:02</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/5mp8nByT" title="نابودی اسراییل" class="text-danger" style="font-size: 10pt">نابودی اسراییل</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div></div> text/html 2018-04-24T02:48:37+01:00 www.dddd12.ir گفتم گل می گیرم باور نکردید http://www.dddd12.ir/post/388 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <a href="http://www.namasha.com/v/QStgqBLe" title="گفتم گل می گیرم باور نکردید" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7156398602-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">01:45</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/QStgqBLe" title="گفتم گل می گیرم باور نکردید" class="text-danger" style="font-size: 10pt">گفتم گل می گیرم باور نکردید</a></div> text/html 2018-04-16T12:04:06+01:00 www.dddd12.ir اجرای فوق العاده دختران آلمانی در مدح خاتم الانبیا حضرت محمد (ص) http://www.dddd12.ir/post/387 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <a href="http://www.namasha.com/v/K6dpwoAz" title="اجرای فوق العاده دختران آلمانی در مدح خاتم الانبیا حضرت محمد (ص)" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7155739030-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">04:06</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/K6dpwoAz" title="اجرای فوق العاده دختران آلمانی در مدح خاتم الانبیا حضرت محمد (ص)" class="text-danger" style="font-size: 10pt">اجرای فوق العاده دختران آلمانی در مدح خاتم الانبیا حضرت محمد (ص)</a></div> text/html 2018-02-25T03:30:20+01:00 www.dddd12.ir نخستین باغ عمودی غرب آسیا http://www.dddd12.ir/post/385 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <a href="http://www.namasha.com/v/JgPzbyjG" title="نخستین باغ عمودی غرب آسیا" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7151201933-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">00:49</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/JgPzbyjG" title="نخستین باغ عمودی غرب آسیا" class="text-danger" style="font-size: 10pt">نخستین باغ عمودی غرب آسیا</a><br><br>درحالیکه منطقه غرب آسیا دربحران آب به سر میبرد شهرداری شیراز،باغهای عمودی مدرن<br><br>&nbsp;طراحی کرده که با بازیافت آب خاکستری برجها وسیستم هیدروپونیک آبیاری شود<br></div> text/html 2018-02-03T11:58:29+01:00 www.dddd12.ir تصاویر مهدوی عج=05 http://www.dddd12.ir/post/384 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317903676/entezaremaammahdi_11.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8317903676/entezaremaammahdi_11.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 468px; height: 552px;"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8317903650/entezaremaammahdi_10.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8317903650/entezaremaammahdi_10.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 464px; height: 601px;"></div> text/html 2017-12-11T11:20:36+01:00 www.dddd12.ir تصاویر مهدوی عج=04 http://www.dddd12.ir/post/379 <div align="center"> <p> </p><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311520168/entezaremaammahdi_09.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8311520168/entezaremaammahdi_09.jpg" class="shrinkToFit" width="509" height="509"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8311520134/entezaremaammahdi_08.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8311520134/entezaremaammahdi_08.jpg" class="shrinkToFit" width="500" height="500"></div> </div> text/html 2017-11-26T11:47:02+01:00 www.dddd12.ir تصاویر مهدوی عج=03 http://www.dddd12.ir/post/375 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310179484/entezaremaammahdi_06.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8310179484/entezaremaammahdi_06.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 465px; height: 601px;"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8310179500/entezaremaammahdi_07.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8310179500/entezaremaammahdi_07.jpg" class="overflowingVertical" width="475" height="671"></div> text/html 2017-11-26T06:27:00+01:00 www.dddd12.ir ما ایرانی هستیم http://www.dddd12.ir/post/383 <div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">سه نو عروس در استان خراسان شمالی جهیزیه خود را<br><br>&nbsp;به زلزله زدگان کرمانشاه اهدا کردند<br></font></div> text/html 2017-11-26T02:18:28+01:00 www.dddd12.ir زمانی که دکتراسحاق5 سال دربهابادطبابت میکرد- زمان خداحافظی و قدردانی مردم http://www.dddd12.ir/post/381 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7143323224"> <a href="http://www.namasha.com/v/SBcumxf1" title="زمانی که دکتراسحاق5 سال دربهابادطبابت میکرد- زمان خداحافظی و قدردانی مردم" class="video-thumbnail"> <img src="http://s8.namasha.com/images/preview/7143323224-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">05:25</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/SBcumxf1" title="زمانی که دکتراسحاق5 سال دربهابادطبابت میکرد- زمان خداحافظی و قدردانی مردم" class="text-danger" style="font-size: 10pt">زمانی که دکتراسحاق5 سال دربهابادطبابت میکرد- زمان خداحافظی و قدردانی مردم</a> <div class="text-muted">----------------------------<br>به یاد مرحومان حاج بابا علی و حاج حسن حدادزاده و مرحومان خدابخش زینلی و حاج حسین دهقان<br></div> </div> </div></div> text/html 2017-11-23T14:19:13+01:00 www.dddd12.ir نوحه یاحضرت عباس توسط علی اکبرفلاح درشب شام غریبان http://www.dddd12.ir/post/382 <div align="center"> <a href="http://www.namasha.com/v/S4RUNWdI" title="نوحه یاحضرت عباس توسط علی اکبرفلاح درشب شام غریبان -ddddd12-96" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7143392361-320x180.jpg" alt=""> <div class="video-time">01:51</div> </a> <p class="video-title"> <a href="http://www.namasha.com/v/S4RUNWdI" title="نوحه یاحضرت عباس توسط علی اکبرفلاح درشب شام غریبان -ddddd12-96" class="text-danger" style="font-size: 10pt">نوحه یاحضرت عباس توسط علی اکبرفلاح درشب شام غریبان -ddddd12-96</a> </p> <span class="truncate text-muted"><span class="glyphicon glyphicon-time"></span><br></span></div> text/html 2017-11-21T05:21:41+01:00 www.dddd12.ir کمک 45 هزار دلاری یانگوم به زلزله‌زدگان کرمانشاه http://www.dddd12.ir/post/380 <div align="center"><div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;margin-top: 4px;"> <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"> <font size="1"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/573809/%DA%A9%D9%85%DA%A9-45-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87" target="_blank"> کمک 45 هزار دلاری یانگوم به زلزله‌زدگان کرمانشاه </a></font> </h1> </div> <img class="news_corner_image img-responsive" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1396/8/29/767034_854.jpg" align="left"><p>لی یانگ آئه (بازیگر نقش یانگوم) با زلزله‌زدگان کرمانشاه ابراز همدردی کرد.</p> <p>به گزارش ایلنا، لی یانگ آئه، بازیگر اهل کره جنوبی که با سریال جواهری در قصر و بازی در نقش یانگوم در ایران شناخته و معروف شده است، به زلزله‌زدگان غرب کشور کمک کرد.</p> <p>بازیگر نقش یانگوم که به عنوان یک فرد خیر با بنیاد کمک به معلولین در کره جنوبی فعالیت می‌کند با همکاری وزارت امور خارجه کره جنوبی؛ چک کمک مالی خود به مبلغ 45 هزار دلار را سفیر ایران در کره جنوبی اهدا کرد.</p> <p>لی یانگ آئه همزمان با اعطای کمک مذکور، خواهان انتقال مراتب اندوه و همدردی خود با زلزله‌زدگان و احترام و علاقه خود به مردم کشورمان شده است.</p> <p>'لی یانگ آئه' با بازی در سریال جواهری در قصر که در سال ۲۰۰۳ توسط کانال ام‌بی‌سی کره جنوبی تهیه شد، در ایران به شهرت رسید.</p></div> text/html 2017-11-19T04:15:41+01:00 www.dddd12.ir تصاویر مهدوی عج=02 http://www.dddd12.ir/post/373 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8308874042/entezaremaammahdi_03.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308874042/entezaremaammahdi_03.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8309284334/entezaremaammahdi_04.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8309284334/entezaremaammahdi_04.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-11-11T09:46:21+01:00 www.dddd12.ir تصاویر مهدوی عج=01 http://www.dddd12.ir/post/371 <div align="center"><div class="cnt"><p style="text-align: center;"><img style="width: 380px; height: 257px;" src="http://s9.picofile.com/file/8308874168/entezarzohoor.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308874168/entezarzohoor.jpg"></p> <p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" src="http://s8.picofile.com/file/8308873950/entezaremaammahdi_02.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8308873950/entezaremaammahdi_02.jpg" width="425" height="601"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" src="http://s9.picofile.com/file/8308873884/entezaremaammahdi_01.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308873884/entezaremaammahdi_01.jpg" width="395" height="571"></p><br>برچسب‌ها: <a href="http://entezar-emam-mahdi.blogfa.com/tag/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%b9%d8%ac">تصاویر مهدوی عج</a></div></div> text/html 2017-11-09T03:31:56+01:00 www.dddd12.ir شب اربعین 96، بهاباد یزد http://www.dddd12.ir/post/377 <div align="center"> <div style="text-align: center;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <a href="http://www.namasha.com/v/EfguHiH4" title="شب اربعین 96-بهاباد یزد-شهدای گمنام" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7142080107-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">04:57</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/EfguHiH4" title="شب اربعین 96-بهاباد یزد-شهدای گمنام" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">شب اربعین 96-بهاباد یزد-شهدای گمنام</a></div> <div style="margin: 10px 0px;">برچسب‌ها: <a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-96">شب اربعین 96</a>، <a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%D8%B2%D8%AF">بهاباد یزد</a></div></div> text/html 2017-11-03T03:27:56+01:00 www.dddd12.ir السّلام علیکم یا اهل البیت النّبوه http://www.dddd12.ir/post/376 <div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">عاشقان حرمت عاشق دیدار تو اند<br><br>نظری کن به دل این همه عشّاق رخت<br></font></font></div>